تعرفه ها

تعرفه ها در یک نگاه

جشنواره ۱ماه رایگان

 • تابلو اعلانات
 • پیام خصوصی
 • پوشه رسانه ها
 • پوشه اسناد
 • رویدادها
 • امتیازدهی
 • تعداد اعضای قابل تعریف : ۵۰ نفر
 • فضای دخیره سازی: ۳ GB

پلن A

 • تابلو اعلانات
 • پیام خصوصی
 • پوشه رسانه ها
 • پوشه اسناد
 • رویدادها
 • امتیازدهی
 • تعداد اعضای قابل تعریف : ۲۰۰ نفر
 • فضای کاری : ۱۰ GB

پلن B

 • تابلو اعلانات
 • پیام خصوصی
 • پوشه رسانه ها
 • پوشه اسناد
 • رویدادها
 • امتیازدهی
 • تعداد اعضای قابل تعریف : ۱۰۰۰ نفر
 • فضای کاری : ۲۰ GB

پلن C

 • تابلو اعلانات
 • پیام خصوصی
 • پوشه رسانه ها
 • پوشه اسناد
 • رویدادها
 • امتیازدهی
 • تعداد اعضای قابل تعریف : ۳۰۰۰ نفر
 • فضای کاری : ۵۰ GB

تعرفه های پلن A

۳ ماهه

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶ ماهه

۵.۵۸۰.۰۰۰ ریال

۱۲ ماهه

۱۰.۲۰۰.۰۰۰ ریال

تعرفه های پلن B

۳ ماهه

۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶ ماهه

۱۱.۱۶۰.۰۰۰ ریال

۱۲ ماهه

۲۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال

تعرفه های پلن C

۳ ماهه

۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶ ماهه

۱۶.۷۴۰.۰۰۰ ریال

١۲ ماهه

۳۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال

تعرفه های سازمانی

در صورتی که نیازهای مجموعه شما فراتر از تعرفه های بالا میباشد فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس گیرند

تعرفه سازمانی